Produkt dnia
Le Tan in Le Can Bronze
Le Tan in Le Can Bronze
55,00 zł
szt.
Le Tan in Le Can Deep Bronze
Le Tan in Le Can Deep Bronze
55,00 zł
szt.
Le Tan in Le Can Dark Bronze
Le Tan in Le Can Dark Bronze
55,00 zł
szt.
Le Tan Flawless Legs
Le Tan Flawless Legs
55,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LE TAN POLSKA (www.letan.pl)

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 2. Regulamin Sklepu określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówienia na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów kupującemu, uiszczaniu przez kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Sprzedający zapewnia kupującemu korzystającemu ze Sklepu poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w odrębnym cenniku dostaw dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

 6. Właścicielem Sklepu jest: Albion Investment Katarzyna Włodarska, Krokusowa 3/47, 30-430 Kraków, NIP: 6762266372 REGON: 120483876 [dalej: „Sprzedający”]

 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

 

§ 2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

 3. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

  1. Dodanie do koszyka produktu;

  2. Wskazanie adresu e-mail;

  3. Wybór rodzaju dostawy i płatności;

  4. Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

  5. Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

  6. Złożenie w Sklepie zamówienia;

  7.  Kupujący może również złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem: 534 400 791

 5. Poprzez złożenie zamówienia kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 380 z późn. zm.). Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym klientowi przez Sklep.

 

§ 3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. gotówką przy odbiorze osobistym;

 2. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

 3. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do klienta,

 4. przelewem online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 5. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§ 4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Sprzedającego.

 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych (rękojmia) wobec klientów dokonujących u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec konsumentów na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

 6. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą wraz z opisem niezgodności.

 7. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

§ 7 Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze klienta przez serwer Sklepu i dostarczają danych statystycznych o aktywności klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

 4. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłane są klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazany przez Sklep link zawierający akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Sklepu.

 

§ 8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 9 Kontakt

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

na adres e-mail: letanpolska@gmail.com

telefonicznie na numer: 534 400 791

 

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

 4. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl